Activiteiten seizoen 2018-2019 Britten Orkesten-Benjamin

Benjamin Strijkorkest.

De tweede telg, het Benjamin Jeugd Strijkorkest bestond dit jaar uit 12 jonge musici. Zij speelden dit seizoen voor het eerst o.l.v. de enthousiaste dirigent Javier Calderari Torres. Na enkele repetities werd in het vroege najaar het jaarlijkse repetitieweekend in Havelte gehouden, waar fanatiek, maar met veel plezier het nieuwe repertoire werd ingestudeerd en het Kerstconcert voorbereid. Daarnaast werd er ook veel sport en spel gedaan.

Het Benjamin Strijkorkest heeft flink aan de weg getimmerd dit seizoen en meerdere concerten gegeven. Een prachtige ervaring voor deze jonge musici.

Enkele hoogtepunten:

Kerstconcert: hierbij lieten alle drie orkesten een proeve van hun kunnen horen. Hierbij is goed zichtbaar dat er groei is in hun muzische en muzikale vorming van Edward naar Benjamin naar het Britten Strijkorkest. Het plezier en passie spatte van het podium af. De Vrienden waren ruim vertegenwoordigd inclusief introducés. De koffie tijdens de pauze en de borrel nadien werden door de St. Vrienden aangeboden en uitgevoerd door cateraar Stern.
Britten in Concert: in theater De Spiegel traden de 'de Benjaminners' op in het voorprogramma van 'Britten in Concert', maar  ook verzorgden zij samen met het Britten Jeugd Strijkorkest en alle solisten (incl. de Oostenrijkse contrabassist Dominik Wagner) voor een spetterend slotnummer. Een fantastische ervaring voor de Benjaminners om in een dergelijke muzikale setting te kunnen spelen. Ze stonden dan ook te stralen op het podium.
Neerpelt: Het Benjamin Strijkorkest heeft opnieuw deelgenomen aan het 4-daagse Europese Jeugd Muziekfestival in Neerpelt (B). Zij wonnen hierbij de 2e prijs!  Een onvergetelijke ervaring. Hun deelname aan dit festival werd mede mogelijk gemaakt door de St. Vrienden.

Dieverbrug: tijdens de Sluisdagen aan het Water in Dieverbrug hebben zij een live-concert gegeven tijdens de kindermiddag, als onderdeel van deze 3 daagse activiteit. 
Slotconcert: het concertseizoen werd afgesloten met een gezamenlijk concert met het Edward Jeugd Strijkorkest in de Stadkamer te Zwolle, zodat heel 'Jong Britten' op het podium stond. Na afloop werd de zomervakantie ingeluid met een gezellige barbecue voor alle musici en hun ouders. Seizoen geslaagd! 
Vier van de Benjaminners stromen door naar het Britten Strijkorkest in het volgend seizoen: hun droom komt uit!

Seizoen geslaagd!

Edward Strijkorkest.

De jongste telg van de Britten Strijkorkesten is in het afgelopen seizoen flink gegroeid van 14 naar 21 leden. De kids spelen o.l.v. van Saron Houben met veel plezier en maken, naast serieus repeteren, ook veel lol. Na 2 maanden gerepeteerd te hebben vond opnieuw een succesvol muziekweekend in Meppel plaats, waar er voor de jonge musici naast samen muziek maken, voldoende ruimte was voor sport en spel. De band met elkaar werd hierdoor verstevigd. Daarnaast gaven ze enkele schoolconcerten, waarbij ze lieten zien hoe leuk het is om samen muziek te maken.

Enkele hoogtepunten:

Kerstconcert: hierbij lieten alle drie orkesten een proeve van hun kunnen horen. Hierbij is goed zichtbaar dat er groei is in hun muzische en muzikale vorming van Edward naar Benjamin naar het Britten Strijkorkest. Het plezier en passie spatte van het podium af. De Vrienden waren ruim vertegenwoordigd inclusief introducés. De koffie tijdens de pauze en de borrel nadien werden door de St. Vrienden aangeboden en uitgevoerd door cateraar Stern.
Britten in Concert: in theater De Spiegel traden de 'Edwardjes' op in het voorprogramma.
Park De Hoge Veluwe: hun jaarlijks optreden in dit prachtige park was opnieuw een succes en een rijke ervaring voor de jonge musici.
Slotconcert: het concertseizoen werd afgesloten met een gezamenlijk concert met het Benjamin Jeugd Strijkorkest in de Stadkamer te Zwolle, zodat heel 'Jong Britten' op het podium stond. Na afloop werd de zomervakantie ingeluid met een gezellige barbecue voor alle musici en hun ouders. 
Vier van de Edwardjes stromen door naar het Benjamin Jeugd Strijkorkest in het volgend seizoen: hun droom komt uit!

Seizoen geslaagd!

Britten Strijkorkest.

Het Britten Jeugd Strijkorkest, het vlaggenschip van de Britten Strijkorkesten, heeft opnieuw een goed seizoen gedraaid. De muziekkeuze van de artistiek leider en dirigent Loes Visser was opnieuw verrassend met naast klassieke ook jonge en moderne muziek zoals bv. Bohemian Rhapsody van Freddy Mercury van de popband Queen in een speciaal voor het Britten Strijkorkest geschreven arrangement. Het was duidelijk dat deze jonge talentvolle musici dit zelf ook heel leuk vonden. Ze speelden met nog meer passie en plezier dan gebruikelijk (kan bijna niet...). Dit seizoen telde 'Het Britten' 20 vaste leden en enkele toegevoegde musici z.n. Zij gaven dit seizoen een 13-tal openbare concerten in kerken en theaters en enkele besloten concerten (o.a.  in Park De Hoge Veluwe). Ook zij startten na enkele weken met een repetitieweekend om de nieuwelingen en elkaar beter te leren kennen en het nieuwe repertoire in te studeren, wat zich gedurende het seizoen verder heeft uitgebreid.

Enkele hoogtepunten:

Podium Witteman: Op 9 september trad 'Het Britten' op bij Podium Witteman op NPO1. In dit programma wordt speciale aandacht besteed aan jong muzikaal talent. Behalve een eer was het voor de musici weer een extra podiumervaring, belangrijk voor hun vorming.
Kerstconcert: In de Fonteinkerk in Zwolle lieten alle drie orkesten een proeve van hun kunnen horen. Hierbij is goed zichtbaar dat er groei is in muzische en muzikale vorming van de jonge musici van Edward naar Benjamin naar het Britten Strijkorkest. Het plezier en passie spatte van het podium af. De Vrienden waren ruim vertegenwoordigd inclusief introducés. De koffie tijdens de pauze en de borrel nadien werden door de St. Vrienden aangeboden en uitgevoerd door een professionele cateraar.

Britten in Concert: in Theater De Spiegel te Zwolle werd het jaarlijkse concert gegeven, dit keer gepresenteerd door Emma v.d. Schalie (van de band 'Fuse'). Solisten waren de winnaars van het Brittenconcours 2019 en na de pauze een voor velen verrassend contrabas-concert met de jonge Oostenrijkse contrabassist Dominik Wagner. Samen met 'de Benjaminners'  zorgden zij met alle solisten én Emma v.d. Schalie voor een spetterend slotnummer.
Dalfsen: het  Britten Strijkorkest speelde hier samen met hun Finse evenknie: De 'Helsinki Strings', een bijzondere ervaring en volop gelegenheid tot uitwisseling van kennis, ervaring, passie en plezier. 

Park 'De Hoge Veluwe': In aanwezigheid van de Koning speelden de Britteners ter gelegenheid van de opening van het nieuwe bezoekerscentrum en zij begeleidden hierbij de internationaal bekende dansgroep 'Introdans'.
CD-opname: de jaarlijkse CD werd in Wezep opgenomen, waarvan ook het bovengenoemde contrabasconcert met Dominik Wagner onderdeel van uitmaakte. De CD wordt in het najaar 2019 uitgebracht. Na afloop vond in Heino het traditionele buffet plaats met daarna een passievol kamermuziekconcert.
Tournee naar Scandinavië: het jaarlijkse tournee voerde de Britteners naar Denemarken en Zweden waar ze een week lang concerten gaven in kerken en in de buitenlucht. Een verslag hiervan ziet u op hun facebookpagina. De musici hebben via Radio Oost ook dagelijks een vlog gemaakt. De St. Vrienden heeft hieraan een substantiële financiële bijdrage geleverd.
Slotconcert: op 25 augustus was het Britten Jeugd Strijkorkest te gast op het 'Stift Festival' in Weerselo. De artistiek leider hiervan, Daniel Rowland, was de solist van 'Britten in Concert 2018'.  Een prachtige afsluiting van een succesvol seizoen.

Top