downloads

Als u meer wilt weten over de Stichting Vrienden van het Britten of de Stichting Benjamin Brittenorkesten, waar het Britten Jeugd Strijkorkest onderdeel van uitmaakt, kunt u hier diverse documenten inzien en/of downloaden. Als u met de muis over de tekst beweegt kunt u het betreffende documenten met één klik als pdf downloaden en eventueel printen.
Daarnaast treft u diverse formulieren aan die u kunt gebruiken om ons te steunen met uw bijdrage.

rapporten en documenten:

Statuten Stichting Vrienden van het Britten
Beleidsplan 2016-2020 Stichting Benjamin Britten Orkesten
ANBI-beschikking St. Vrienden van het Britten

formulieren:

schenkingsovereenkomst
machtigingsformulier voor "Vriend-BRONS"
machtigingsformulier voor "Vriend-ZILVER"
machtigingsformulier voor "Vriend-GOUD"
machtigingsformulier voor "Vriend-JEUGD"
machtigingsformulier voor "Vriend-JONG VOLWASSEN"

Top