JA, ik wil GOUDEN Vriend worden

GOUDEN Vriend worden van het Britten is heel eenvoudig:

1. U vult het onderstaande machtigingsformulier volledig in.
    Dit kan veilig daar de website een SSL-verbinding heeft (zie het slotje in de url).
2. U drukt op de knop VERSTUUR.
3. U krijgt automatisch een kopie van het door u ingevulde formulier op uw e-mailadres.
4. Na ontvangst van uw formulier krijgt u van ons een e-mail met daarin uw unieke machtigingskenmerk.
5. Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
6. Als dank krijgt u de nieuwste CD van het Britten Strijkorkest gratis toegestuurd.

Wilt u liever niet online Vriend worden? Dat kan op 2 manieren:
a. Download het machtigingsformulier voor GOUDEN Vriend, print en onderteken het en stuur het op naar het adres wat onderaan op het formulier staat.
b. Meld u zich bij de Vriendenbalie bij één van onze concerten en u vult het gewenste formulier ter plaatse in.

Algemene voorwaarden

 • Het Vriendenlidmaatschap geldt voor 1 jaar, dat is één concertseizoen: 1 september t/m 31 augustus.
 • Het Vriendenlidmaatschap geldt tot schriftelijke opzegging.
 • Opzeggen kan tot 1 augustus van het lopende concertseizoen.
 • Er is geen restitutie mogelijk van reeds betaalde contributie.
 • Het Vriendenbedrag wordt binnen een maand na aanmelding afgeschreven.
 • De jaarlijkse incasso vindt plaats in de maanden september of oktober.
 • Als Vriend kunt u per concert twee kaarten met Vriendenkorting aanschaffen. Uw introducé hoeft geen Vriend te zijn.
 • Uw gegevens worden alleen gebruikt door de Stichting Vrienden van het Britten en de Stichting Benjamin Britten Orkesten om u op de hoogte te houden van onze activiteiten.
 • Uw overige gegevens worden uitsluitend door de St. Vrienden gebruikt voor de Vriendenadministratie en worden niet met derden gedeeld (AVG-wet).
 • De Stichting Vrienden van het Britten heeft het recht de  voorwaarden en de inhoud van het Vriendenlidmaatschap te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden gelden met ingang van publicatie op www.vriendenvanhetbritten.nl.
 • Deze en toekomstige voorwaarden zijn ook van toepassing op reeds afgesloten overeenkomsten.
Top