JA, ik word jeugd Vriend

Jeugd Vriend worden van het Britten is heel eenvoudig:

-- Download het machtigingsformulier voor Jeugd Vriend
-- Jijzelf of je vader/moeder vult het formulier volledig in en ondertekent dit.
-- Je stuurt het op per post of per e-mail naar het vermelde adres.
-- Je krijgt een bevestigings e-mail met jouw unieke machtigingskenmerk.
-- De machtiging geldt voor onbepaalde tijd.
-- Als je/u het niet eens bent met de afschrijving kan je/kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met jouw/uw bank. Vraag de bank naar de voorwaarden.

Algemene voorwaarden

 • Het Vriendenlidmaatschap geldt voor 1 jaar, dat is één concertseizoen: 1 september t/m 31 augustus.
 • Het Vriendenlidmaatschap geldt tot schriftelijke opzegging.
 • Opzeggen kan tot 1 augustus van het lopende concertseizoen.
 • Er is geen restitutie mogelijk van reeds betaalde contributie.
 • Het Vriendenbedrag wordt binnen een maand na aanmelding afgeschreven.
 • De jaarlijkse incasso vindt plaats in de maanden september of oktober.
 • Als Vriend kunt u per concert twee kaarten met Vriendenkorting aanschaffen. Uw introducé hoeft geen Vriend te zijn.
 • Uw gegevens worden alleen gebruikt door de Stichting Vrienden van het Britten en de Stichting Benjamin Britten Orkesten om u op de hoogte te houden van onze activiteiten.
 • Uw overige gegevens worden uitsluitend door de St. Vrienden gebruikt voor de Vriendenadministratie en worden niet met derden gedeeld (AVG-wet).
 • De Stichting Vrienden van het Britten heeft het recht de  voorwaarden en de inhoud van het Vriendenlidmaatschap te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden gelden met ingang van publicatie op www.vriendenvanhetbritten.nl.
 • Deze en toekomstige voorwaarden zijn ook van toepassing op reeds afgesloten overeenkomsten.
Top