JA, ik word jongvolwassen Vriend

Jongvolwassen Vriend worden van het Britten is heel eenvoudig:

-- Download het machtigingsformulier voor JONGVOLWASSEN Vriend
-- Je vult het formulier volledig in en ondertekent dit.
-- Je stuurt het op per post of per e-mail naar het vermelde adres.
-- Je krijgt een bevestigings e-mail met jouw unieke machtigingskenmerk.
-- De machtiging geldt voor onbepaalde tijd.
-- Als je het niet eens bent met de afschrijving kan je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag de bank naar de voorwaarden.

Algemene voorwaarden

 • Het Vriendenlidmaatschap geldt voor 1 jaar, dat is één concertseizoen: 1 september t/m 31 augustus.
 • Het Vriendenlidmaatschap geldt tot schriftelijke opzegging.
 • Opzeggen kan tot 1 augustus van het lopende concertseizoen.
 • Er is geen restitutie mogelijk van reeds betaalde contributie.
 • Het Vriendenbedrag wordt binnen een maand na aanmelding afgeschreven.
 • De jaarlijkse incasso vindt plaats in de maanden september of oktober.
 • Als Vriend kunt u per concert twee kaarten met Vriendenkorting aanschaffen. Uw introducé hoeft geen Vriend te zijn.
 • Uw gegevens worden alleen gebruikt door de Stichting Vrienden van het Britten en de Stichting Benjamin Britten Orkesten om u op de hoogte te houden van onze activiteiten.
 • Uw overige gegevens worden uitsluitend door de St. Vrienden gebruikt voor de Vriendenadministratie en worden niet met derden gedeeld (AVG-wet).
 • De Stichting Vrienden van het Britten heeft het recht de  voorwaarden en de inhoud van het Vriendenlidmaatschap te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden gelden met ingang van publicatie op www.vriendenvanhetbritten.nl.
 • Deze en toekomstige voorwaarden zijn ook van toepassing op reeds afgesloten overeenkomsten.
Top