Organisatie

De Stichting Vrienden van het Britten is opgericht op 26 oktober 2016. Het is een platform voor iedereen die betrokken wil zijn bij de Benjamin Britten Orkesten en wil bijdragen aan muzikaal  talentontwikkeling van  jonge mensen van ong. 6 - 21 jaar.
De Stichting ondersteunt de St. Benjamin Brittenorkesten om hun beleid, zoals omschreven in het beleidsplan, uit te voeren. Bij groei van het aantal Vrienden zal , zoals statutair is vastgelegd, een Vriendenraad worden ingesteld die gevraagd en ongevraagd het bestuur zal adviseren in het te voeren beleid.
Voor de statuten en het beleidsplan verwijzen wij u naar de downloads onderaan iedere pagina in de zwarte balk.
De organisatie bestaat uit een bestuur, ondersteund door vrijwilligers.

Bestuur

drs. Elly Roodenburg voorzitter/secretaris

drs. Wout Koopman, R.A. penningmeester

    Roel Smelt          bestuurslid

Henny de Jong-Lans bestuurslid

 

 

 

 

 

 

 

Vrijwilligers
Bij de St. Vrienden van het Britten zijn ook andere vrijwilligers actief. Zij bemannen, meestal samen met een bestuurslid, de Vriendenbalie bij de entree van de concertlocatie. Bij deze balie kunnen bezoekers terecht voor informatie over Vriend worden, doneren en schenken, evenals voor CD verkoop voor Vrienden (speciale prijs).
Er staat een folderrek met informatie over Vrienden, de orkesten en de komende concerten.

ANBI
De Stichting heeft een ANBI-erkenning ontvangen van de belastingdienst en zijn we aangemerkt als culturele ANBI.
Voor de ANBI-verantwoording van het concertseizoen 2017-2018 klikt u hier.

Overige gegevens
De Stichting Vrienden van het Britten is ingeschreven bij de KvK onder nr. 67145590.
RSIN nummer: 856849042
Adres: Meenteweg 14, 8041AV Zwolle.

Top