Organisatie

De Stichting Vrienden van het Britten is opgericht op 26 oktober 2016. Het is een platform voor iedereen die betrokken wil zijn bij de Benjamin Britten Orkesten en wil bijdragen aan muzikaal  talentontwikkeling van  jonge mensen van ong. 6 - 21 jaar.
De Stichting ondersteunt de St. Benjamin Brittenorkesten om hun beleid, zoals omschreven in het beleidsplan, uit te voeren. Bij groei van het aantal Vrienden zal , zoals statutair is vastgelegd, een Vriendenraad worden ingesteld die gevraagd en ongevraagd het bestuur zal adviseren in het te voeren beleid.
Voor de statuten en het beleidsplan verwijzen wij u naar de downloads onderaan iedere pagina in de zwarte balk.
De organisatie bestaat uit een bestuur, ondersteund door vrijwilligers.

Bestuur

Per 15.09.2019 is het bestuur van de St. Vrienden in zijn geheel opgestapt. Verantwoording over het laatste concertseizoen vindt u in het jaarverslag. De tijdelijk voorzitter is Folke Meijer en de secretaris/penningmeester én aanspreekpunt van de St. Vrienden: HP Herwig (06-82138798).

Vrijwilligers

Bij de St. Vrienden van het Britten zijn ook andere vrijwilligers actief. Zij bemannen, meestal samen met een bestuurslid, de Vriendenbalie bij de entree van de concertlocatie. Bij deze balie kunnen bezoekers terecht voor informatie over Vriend worden, doneren en schenken, flyers en brochures, evenals voor CD verkoop voor Vrienden (speciale prijs).
Er staat een folderrek met informatie over Vrienden, de orkesten en de komende concerten.

ANBI
De Stichting heeft een ANBI-erkenning ontvangen van de belastingdienst en zijn we aangemerkt als culturele ANBI.
Voor de ANBI-verantwoording van het concertseizoen 2018-2019 klikt u hier.

Overige gegevens
De Stichting Vrienden van het Britten is ingeschreven bij de KvK onder nr. 67145590. RSIN nummer: 856849042
Adres: von Piekartzmarke 18, 8016 ML Zwolle.

Financiële verantwoording
Na afloop van het concertseizoen (per 1 september van ieder kalenderjaar) maakt de penningmeester de balans op en de jaarrekening, waarmee de Stichting Vrienden verantwoording aflegt van de bestedingen van de aan haar toevertrouwde gelden. Voor het uitgebreide financieel jaarverslag van seizoen 2018-2019 klikt u hier

Jaarverslag
De Stichting maakt elk jaar een jaarverslag waarin haar activiteiten zijn beschreven en waarin een kort financieel verslag staat vermeld. Dit verslag wordt per post aan alle Vrienden, schenkers en (eenmalige) donateurs van dat seizoen per post toegestuurd. Een exemplaar kan worden opgevraagd bij het secretariaat via het contactformulier of verkregen worden bij de Vriendenbalie, die aanwezig is bij de concerten van het Britten Strijkorkest. 
Voor de digitale versie van het jaarverslag van seizoen 2018-2019 klikt u hier.

Top