Header Image

Schenken

Schenken met extra belastingvoordeel

anbi_logo

Schenken aan "het Britten"

√    U kunt periodiek schenken via een schenkingsovereenkomst.

√    Schenkingen zijn mogelijk vanaf €100 per jaar voor ten minste vijf jaar.

√    Uw schenking is fiscaal aftrekbaar in uw aangifte inkomstenbelasting.

√    U mag bovendien 25% bij het bedrag van uw schenking optellen voor de berekening van uw aftrek.

√    Er geldt voor een periodieke gift met schenkingsovereenkomst géén drempel en géén maximum voor uw aftrek.**

    Schenkingen worden 1x/jaar geïncasseerd binnen 1 maand na afgifte van de machtiging, tenzij u expliciet anders aangeeft.

 

Een schenkingsovereenkomst afsluiten is heel eenvoudig:

     Download de schenkingsovereenkomst met de bijbehorende invultoelichting.

√    U kunt ons ook verzoeken dit per post aan u toe te sturen.

√    Stuur deze ingevuld terug naar het adres onderaan de schenkingsovereenkomst.

√    U ontvangt dan binnen enkele weken een door ons ondertekende kopie van de overeenkomst

      per post retour voor uw eigen administratie.

** voorbeeld 1:

Stel, u schenkt € 100,- per jaar aan onze culturele instelling met ANBI-status.
Dan mag u dit bedrag verhogen tot 125%, dus tot € 125,-, voor de aftrek voor de inkomstenbelasting.
Valt u in het tarief van 40%? Dan krijgt u van elke geschonken € 100,- maar liefst € 50,-  van de Belastingdienst terug (40% van € 125,-).
Een gift van € 100,- kost u dan nog maar € 50,-.

** voorbeeld 2:

Stel, u schenkt € 1.000,- per jaar aan onze culturele instelling met ANBI-status.
Dan mag u dit bedrag verhogen tot 125%, dus tot € 1.250,-, voor de aftrek voor de inkomstenbelasting.
Valt u in het tarief van 50%? Dan krijgt u van elke geschonken € 1.000,- maar liefst € 625,-  van de Belastingdienst terug (50% van € 1.250,-).
Een gift van € 1.000,- kost u dan nog maar € 375,-.
U kunt ervoor kiezen extra aan de cultuur te schenken, zonder dat het u iets extra kost als gevolg van het fiscale voordeel.

Top